ஆளப் போறான் தமிழன் பாடல் வரிகள் | மெர்சல்

Aalaporaan Thamizhan Song Lyrics in Tamil:- ஆளப் போறான் தமிழன் உலகம் எல்லாமே. வெற்றி மக வழி தான் இனிமே எல்லாமே. வீரான்ன யாருன்னு இந்த நாட்டுக்கே அவன் சொன்னானே. வாயில்லா மாட்டுக்கும் அட நீதிய அவன் தந்தானே. …

நீதானே பாடல் வரிகள் | மெர்சல்

Neethanae Song lyrics in Tamil :- நீதானே நீதானே என் நெஞ்சை தட்டும் சத்தம் அழகாய் உடைந்தேன் நீயே அர்த்தம். நீதானே நீதானே என் நெஞ்சை தட்டும் சத்தம் அழகாய் உடைந்தேன் நீயே அர்த்தம் என் மாலை வானம் …

மெர்சல் அரசன் பாடல் வரிகள் | மெர்சல்

Mersal Arasan Lyrics in Tamil:- அட்ச்சு காலி பண்ணும் தில்லு தில்லு ஹோய் புட்ச்சு ஓடு ஓடும் சொல்லு சொல்லு. கீழ ஓடும் அல்லு சில்லு அல்லு சில்லு சிதறு சிதறு. அட வாறன் வாறன் மா ஸைட் …