மேச்சோ பாடல் வரிகள் | மெர்சல்

Maacho Song Lyrics in Tamil:-

மேச்சோ என்னாச்சோ
அவ டச் இட்ட
உயிர் இன்ட் இன் டூ ஆச்சோ.

மேச்சோ மே சா சோ
அவ ஸ்பீக் இட்ட குயில் கீசோ.

த்வீமில் ஹக் இட்டேன்
பிளவர் சவர் ஆச்சோ.

பீ பீ ஒன் இன்
சோகம் ஸ்நூஸ் ஆச்சோ.

முக லக்க லக்க லா
நீ க்லாஸ் ஸீ யோ.

முக லக்க லக்க லா
நாம் மாஸ் ஸீ யோ.

லூக்கா ஜூசி
க்லிக்கா க்லாஸீ.

திங்கி பார்த்தேன்
யூ ஆறே மை டூஸி.

ஐஸீ டால் அசஞ்சா
கண்ணு விசிலுதடி.

என் மார்னிங் ஃபிளாஸ் ஆ
நீ நின்னு போ நீ.

கேரமெல் அழக
டேஸ்டீ பாக்குரேண்டீ.

நீ ஸ்ப்பாலி போனா
காலி காலி.

ஈ மச்ச மிஸ் சிட்டேன்
என்ன விட உன்ன லவ்விட்டேன்.

உன் ஹார்டுகுள்ளே நான்
லவ் கிராவித் ஆயித்தேன்.

வேளி வராமலே
ஹாபீ போவேன்.

மேச்சோ என்னாச்சோ
அவ டச் இட்ட
உயிர் இன்ட் இன் டூ ஆச்சோ.

மேச்சோ மே சா சோ
அவ ஸ்பீக் இட்ட குயில் கீசோ.

என்ன கிஸ்ஸ
வெண்ணிலா பாயும்.

மலர் மலரையே ஓரசி
ஒளி சேர்க்கும்.

என்ன ஸ்மெல்லும்
கூந்தலின் பூவும்.

நாரும் மனம் இருத்ததும்
தர சாயும்.

நீ டேக் இட்ட ஸ்வீட் ஆ போன
பால் வீதியில்
ஃப்லோட் ஆனேன்.

மெல்லிய ஹார்ட் பீட்டுல
பியுட்டிபுல் மேமரியா துவீட்டூரேன்.

மேச்சோ என்னாச்சோ
இவ டச் இட்ட
உயிர் இன்ட் இன் டூ ஆச்சோ.

மேச்சோ மே சா சோ
இவ ஸ்பீக் இட்ட குயில் கீசோ.

ப்ப் ஒன் இன்
சோகம் ஸ்நூஸ் ஆச்சோ.

முக லக்க லக்க லா
நீ க்லாஸ் ஸீ யோ.

லக்க லக்க லக்க லா
நாம் மாஸ் ஸீ யோ.

லூக்கா ஜூசி
க்லிக்கா க்லாஸீ.

திங்கி பார்த்தேன்
யூ ஆறே மி ஜூசி.

பாடகர்கள்:- சிட் ஸ்ரீ ராம், சரண்யா மோகன்
பாடலாசிரியர் :- விவேக்
படம்: மெர்சல்
பாடல்: மேச்சோ

Leave a Reply